เรื่องชวนรู้ ทำไมญี่ปุ่นเกิดแผ่นดินไหวบ่อย

ภูมิศาสตร์และที่ตั้งของญี่ปุ่น

ประเทศญี่ปุ่นมีเสน่ห์ในตัวเองหลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็นวัฒนธรรม ศิลปะการแสดง อาหาร สถาปัตยกรรม และประวัติศาสตร์ต่าง ๆ สิ่งที่ดึงดูดใจนักท่องเที่ยวหมาเที่ยวประเทศญี่ปุ่นก็คือความเป็นระเบียบและทิวทัศน์ที่สวยงาม ญี่ปุ่นสามารถแสดงอัตลักษณ์ของตัวเองออกมาได้อย่างชัดเจนควบคู่ไปกับการพัฒนาเทคโนโลยี เสน่ห์ของญี่ปุ่นจึงยากที่จะลืมเลือน

ภูเขาไฟฟูจิในประเทศญี่ปุ่น
ภูเขาไฟฟูจิในประเทศญี่ปุ่น

ข้อดีของญี่ปุ่นมีมาก แต่ก็มีจุดด้อยบางจุดอย่างภัยธรรมชาติที่เกิดบ่อยครั้ง โดยเฉพาะแผ่นดินไหว ประเทศญี่ปุ่นประสบปัญหาแผ่นดินไหวทุกปีทั้งเล็กและใหญ่ สาเหตุของแผ่นดินไหวมีดังนี้

การตั้งอยู่บนแผ่นเปลือกโลก

แผ่นเปลือกโลกมีทั้งหมด 13 แผ่น ทั้งแผ่นทวีปและแผ่นมหาสมุทร แผ่นเปลือกโลกนี้มีแผ่นซึ่งมีรอยแยกอยู่หลายจุด ซึ่งจะมีการเคลื่อนที่ขยับเข้าหาและแยกออกจากกันได้ ประเทศญี่ปุ่นเป็นประเทศที่ตั้งอยู่ในอาณาเขตของแผ่นเปลือกโลกถึง 4 แผ่น ทำให้เมื่อเกิดการเคลื่อนตัวของเปลือกโลก ส่งผลกระทบให้ประเทศญี่ปุ่นได้รับผลกระทบ และกลายเป็นแผ่นดินไหวในที่สุด

ชายแดนติดวงแหวนแห่งไฟ

วงแหวนแห่งไฟคือพื้นที่ที่เกิดแผ่นดินไหวและภูเขาไฟระเบิดบ่อยครั้ง วงแหวนแห่งไฟมีลักษณะเป็นรูปเกือกม้า วงแหวนแห่งไฟนี้จะเป็นแนวที่ลากผ่านทั้งพื้นดินและมหาสมุทรในบริเวณที่มีปล่องภูเขาไฟและพื้นที่แยกเสี่ยงแผ่นดินไหว ประเทศญี่ปุ่นก็เป็นอีกหนึ่งประเทศที่อยู่ในแนววงแหวนแห่งไฟ

ภูเขาไฟมีพลังในพื้นที่

ประเทศญี่ปุ่นเป็นประเทศที่มีภูเขาเยอะ รวมถึงภูเขาไฟด้วย โดยภูเขาไฟที่ญี่ปุ่นจะมีทั้งภูเขาไฟมีพลังและภูเขาไฟไม่มีพลัง ภูเขาไฟมีพลังเป็นภูเขาไฟที่ยังไม่ดับ มีโอกาสปะทุและเกิดภูเขาไฟระเบิดได้อีกครั้ง ภูเขาไฟฟูจิในญี่ปุ่นก็เป็นภูเขาไฟที่ยังไม่ดับเช่นกัน การที่มีภูเขาไฟเยอะ เมื่อเกิดการเคลื่อนตัวของแม็กมาใต้พื้นโลกจะทำให้พื้นดินเกิดการสั่นสะเทือนเป็นแผ่นดินไหว สัญญาณเตือนของภูเขาไฟระเบิด แต่บ่อยครั้งมักจะเป็นแค่ภูเขาไฟปะทุ ยังไม่ถึงระดับระเบิด

แม้จะกล่าวว่าประเทศญี่ปุ่นมีความเสี่ยงในการเกิดแผ่นดินไหวและภัยธรรมชาติอื่น ๆ มาก แต่ความปลอดภัยของญี่ปุ่นก็สูงมากเช่นกัน มีการเตรียมรับมือกับภัยพิบัติได้เป็นอย่างดี ประชาชนก็มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของการเตรียมตัวและเมื่อเกิดเหตุการณ์จริง ญี่ปุ่นก็แสดงให้เห็นศักยภาพของการรับมือภัยพิบัติของตัวเอง ได้รับการยอมรับไปทั่วโลก ใครที่อยากไปญี่ปุ่นจึงควรศึกษาเรื่องการเตรียมตัวรับแผ่นดินไหวด้วย กันไว้ดีกว่าแก้

ที่มา Sun Smile Holiday

About the author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *