วัฒนธรรมการกินของญี่ปุ่น มารยาทบนโต๊ะอาหารที่ควรรู้!

เข้าใจความเป็นญี่ปุ่นผ่านการรับประทานอาหาร

อาหารเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรม ประเทศญี่ปุ่นก็เป็นประเทศหนึ่งที่มีธรรมเนียมการรับประทานอาหารที่สืบต่อกันมายาวนาน ในฐานะนักท่องเที่ยวอาจะไม่จำเป็นต้องปฏิบัติตามธรรมเนียมนี้ แต่ในฐานะผู้หลงใหลในความเป็นญี่ปุ่น รู้ไว้ก็ไม่เสียหลาย

การรับประทานอาหารของญี่ปุ่นจะนิยมรับประทานข้าวเป็นหลัก และมีกับข้าวหลากหลาย เน้นไปที่เครื่องเคียงที่มีมากกว่า 2 ชนิดขึ้นไปบนโต๊ะ เวลาจัดกล่องข้าวหรือเบนโตะก็มักจะมีเครื่องเคียงเหล่านี้ด้วย ชาวญี่ปุ่นจะใช้ตะเกียบในการรับประทานอาหาร และมีน้ำซุปสำหรับซด มารยาทบนโต๊ะอาหารที่ควรรู้ของญี่ปุ่นมีดังนี้

สำรับญี่ปุ่นมักจะมีอาหารหลากหลาย
สำรับญี่ปุ่นมักจะมีอาหารหลากหลาย
  • กล่าวคำขอบคุณทั้งก่อนและหลังรับประทานอาหาร

คนญี่ปุ่นมักจะรอรับประทานอาหารพร้อมกัน เมื่อถึงเวลาที่ทุกคนพร้อมหน้าแล้วก็จะกล่าวว่า “Itadakimasu” และเมื่อรับประทานอาหารเสร็จจะกล่าวว่า “Gochisousama” เพื่อเป็นการขอบคุณผู้ที่ทำอาหารให้กินนั่นเอง

  • ยกอาหารขึ้นมาระดับอกเพื่อรับประทาน

คนญี่ปุ่นมีความเชื่อว่าการก้มลงไปทานอาหารดูไม่สุภาพ เมื่อจะกินอาหารจึงมักใช้การยกอาหารขึ้นมาแทน นี่เป็นสาเหตุให้ภาชนะของญี่ปุ่นมีขนาดเล็กและเบา เพื่อให้ยกง่าย ต้องยกอาหารขึ้นมาระดับอก ยกเว้นอาหารจานใหญ่เท่านั้นที่คีบโดยไม่ต้องยก

  • ใช้ตะเกียบคีบอาหาร และปากซดซุปเท่านั้น

วัฒนธรรมเก่าแก่ของญี่ปุ่นจะใช้ตะเกียบในการรับประทาน เพราะมีความสะดวก อาหารหลายอย่างออกแบบมาให้คีบง่าย โดยใช้ปลายของตะเกียบคีบอาหารเข้าปากเท่านั้น ส่วนน้ำซุปจะไม่นิยมใช้ช้อนตักซุป แต่จะใช้การยกขึ้นมาซดแทน

  • รับประทานอาหารให้หลากหลายในหนึ่งเซต

อาหารญี่ปุ่นจะมีความหลากหลายมาก ทั้งข้าว กับข้าว เครื่องเคียง และน้ำซุป คนญี่ปุ่นจะไม่กินอาหารชนิดเดียวกันต่อกัน เช่น ข้าว แล้วตามด้วยกับข้าว แล้วจึงซดน้ำซุป จะไม่นิยมตักข้าวแล้วตักกับข้าว แล้วตามด้วยกับข้าวอีกรอบ

  • ดื่มชาหลังมื้ออาหารเท่านั้น

ชาเป็นวัฒนธรรมที่โดดเด่นของชาวญี่ปุ่น มีความพิถีพิถันในการชง การดื่มชาญี่ปุ่นจะไม่ดื่มระหว่างวันหรือระหว่างมื้อเหมือนชาวจีน แต่จะดื่มชาเมื่อเสร็จสิ้นการรับประทานอาหารแล้วเท่านั้น

นอกจากนี้ยังมีวัฒนธรรมการรับประทานอาหารอื่น ๆ ที่เป็นหลักสากล เช่น การไม่พูดคุยเสียงดังขณะรับประทานอาหาร การไม่สัมผัสเส้นผม การไม่วางของบนโต๊ะ สิ่งเหล่านี้เป็นมารยาทพื้นฐานบนโต๊ะอาหารโดยทั่วไปและคนญี่ปุ่นก็ยึดถือ ขณะที่สิ่งที่ยกตัวอย่างมาเป็นมารยาทที่ชาวญี่ปุ่นยกให้เป็นวัฒนธรรมการกินอาหารแบบญี่ปุ่น น่าสนใจและน่าหลงใหลไม่แพ้เรื่องราวอื่น ๆ ของญี่ปุ่นเลย

ที่มา J-Campus

About the author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *